• head_banner_01

RhoVac Cancer Peptide Vaksine RV001 skal patenteres av det kanadiske kontoret for intellektuell eiendom

Canada tid 2022-01-24, RhoVac, et farmasøytisk selskap fokusert på tumorimmunologi, annonserte at patentsøknaden (nr. 2710061) for sin kreftpeptidvaksine RV001 vil bli autorisert av Canadian Intellectual Property Office (CIPO).Tidligere har selskapet oppnådd patenter knyttet til RV001 i USA, Europa og Japan.Denne patentbevilgningen vil gi bredere beskyttelse for RV001 i nøkkelmarkeder og heve selskapets patentbarrierer.

I likhet med den tidligere innvilgede patentsøknaden, dekker dette patentet RV001 kreftvaksinen og dens varianter, samt dens bruk i behandling/forebygging av RhoC-uttrykkende metastatisk kreft.Blant dem er RhoC et tumorassosiert antigen (TAA) som er overuttrykt i ulike tumorcelletyper.Når det er gitt, vil patentet utløpe i 2028-12 og forventes å bli forlenget ved oppnåelse av et Certificate of Supplementary Protection (CSP).

01 Onilkamotid

Onilcamotide er en kreftvaksine som består av immunogene peptider avledet fra Ras homologt familiemedlem C (RhoC), som kan emulgeres i immunadjuvansen montanid ISA-51, med potensiell immunmodulerende og antitumoraktivitet.Subkutan administrering av Onilcamotide stimulerer vertens immunsystem til å montere en humoral og cytotoksisk T-lymfocytt (CTL)-respons på RhoC-uttrykkende tumorceller, og lyserer derved tumorcellene.

2020-11 ble RV001 tildelt Fast Track-betegnelse av FDA.

Onilcamotide

02 Kliniske studier

I 2018 ble den kliniske fase I/IIa-studien av Onilcamotide for behandling av prostatakreft godkjent, og totalt 21 pasienter ble registrert.Resultatene viste at Onilcamotide var trygt og godt tolerert.I tillegg utviklet pasienter sterke og varige immunresponser etter behandling.I 2021 viste en oppfølging av 19 av disse forsøkspersonene, tre år etter fullført behandling med RhoVac, at disse forsøkspersonene ikke hadde utviklet noen metastaser eller mottatt ytterligere behandling og ikke hadde noen signifikant prostataspesifikk antigen (PSA) progresjon..Av disse hadde 16 personer ingen påvisbar PSA, og 3 personer hadde langsom PSA-progresjon.PSA er et protein produsert av prostatakjertelen og brukes til å spore progresjonen av kjent prostatakreft.

I 2019 ble RV001 Fase IIb klinisk BraVac (randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert) startet for å evaluere dens effektivitet for å forhindre eller begrense utviklingen av metastatisk prostatakreft etter kirurgi/stråling.Denne IIb kliniske studien er en internasjonal multisenterstudie som rekrutterer forsøkspersoner i 6 europeiske land (Danmark, Finland, Sverige, Belgia, Tyskland og Storbritannia) og USA.Forsøket fullførte pasientrekruttering i 2021-09, med totalt ca. 175 forsøkspersoner påmeldt, og vil avsluttes i 2022H1.I tillegg planlegger RhoVac å gjennomføre prekliniske eksplorative studier med sikte på å gi veiledende bevis for utvidelsen av RV001 i indikasjoner.

I tillegg gjennomførte sikkerhetsovervåkingskomiteen også en midlertidig sikkerhetsgjennomgang av RV001 i 2021-07, og det ble ikke funnet noen uventede uønskede hendelser, noe som var i samsvar med de tidligere kliniske fase I/II-resultatene.


Innleggstid: 17. februar 2022